Jako společnost s dlouholetou zkušeností s tématikou nízkoenergetického bydlení jsme si vědomi toho, že v současné době se rozvíjející trend staveb v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu s sebou přináší velký důraz na pečlivé provedenení stavebních detailů. Právě tyto detaily mohou v případě jejich zanedbání, či chybnému provedení zcela znehodnotit stavební záměr.

Z toho důvodu si Vám dovolujeme představit, jako přímí obchodní zástupci, velmi zajímavou nabídku těsnících manžet německé spol. EISEDICHT

 

"Již z nevhodně utěsněného průchodu malého kabelu skrz parozábrnou může dojít ke kondenzaci obrovského množství vodní páry v konstrukci. Pokud je potřeba kabelový prostup skutečně vzduchotěsně uzavřít, nestačí jen kabel utěsnit lepicí páskou! K tomu Vám doporučujeme naše vzduchtěsnící manžety. Použití našich vzduchotěsnících manžet je nekomplikované a dovolí velmi rychlou montáž bez jakýchkoliv pomocných prostředků.

Tyto prvky jsou, až na některá speciální provedení, samolepící a bezproblémů zaručí absolutní vzduchotěsnost i na složitě přístupných místech. Těsnící manžety při správném použití zajistí mimo omezení únik tepla také ochranu před kondenzací vlhkosti a s tím spojenému vzniku plísní, které mohou vést až k poruchám stavební konstrukce. Samolepící límce manžet jsou vyráběny v různých variantách. Pro většinu případů jsou nejvhodnější límce z materiálu Tyvek®, který vyhoví i vysokým mechanickými nárokům. Dále jsou vyráběny límce z butylkaučukové lepící pásky, která je ideální pro vnější použití."

         

Copyright© 2013 Jan Martínek